Μαθημα οδικής Κυκλοφορίας στο κέντρο Α.Μ.Ε.Α. ΣΩΤΗΡ